Indmeldelse

§ 3
Som medlemmer af SDSK, Scandinavian IT Senior Klub kan optages ALLE tidligere medarbejdere i Scandinavian IT Group Danmark og SAS Data Services, Danmark, der er fyldt 50 år.

Send en E-mail til info@sdsk.dk med følgende informationer:

3-bogstavs kode
Fulde navn
Post adresse
Telefonnummer, evt. mobilnummer
Eventuel E-mail
Fødselsdato: dag, måned, år
Fra hvilken dato skal indmeldelsen gælde
Foreningen vil derefter fremsende bekræftelse på dit medlemskab
Kontingentet udgør 300 kr. pr. år.
Du skal betale for hele det kvartal du bliver indmeldt i, og vi beder dig betale indenfor 14 dage efter
modtagelse af bekræftelsen af dit medlemskab af SDSK.
Årets kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, og er forfalden til betaling hvert år d. 31. marts. Stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter at kontingentet er betalt for det forgangne år..
Betaling kan ske til kassereren ved et arrangement eller
Netbank. Kontooverførsel til REG Nr.1551 Konto 16710997
Netbank. Indbetalingskort +01< +16710997
Posthuset. Giro indbetalingskort type 01, konto 16710997
HUSK at oplyse afsender!

Kassereren,

Scandinavian IT DK Senior Klub                                  webmaster                                Redaktør